KONFİGÜRASYON YÖNETİM MÜHENDİSİ


(02/09/2016 - 01/01/2017)

Posizyon: KONFİGÜRASYON YÖNETİM MÜHENDİSİ
İş Alanı: MÜHENDİSLİK
Referans No: RSKONF-14

Gereksinimler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden (Elektrik Elektronik, Havacılık ve Uzay, Makina, Uçak, Endüstri, Metalürji, Sistem, Bilgisayar  Mühendisliği, Fizik, Kimya, vb.) bölümlerinden mezun,
 • İyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip ve bu bilgiyi TOEFL, KPDS, vb. sınavlarla belgelendirebilen,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • İletişim yeteneği kuvvetli,
 • İşe karşı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi,
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 3 yıl tecilli,

Adaylarda Tercih Sebebi olacak Özellikler;

 • Tasarım/geliştirme projelerinde Konfigürasyon Yönetim Sorumlusu olarak görev yapmış olmak
 • Sistem mühendisliği süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Enovia ve Catia araçlarının kullanımı ve PLM metodolojisi hakkında bilgi sahibi olmak

İş Tanımı

 • Konfigürasyon Yönetimi faaliyetlerinin proje boyunca idamesi, Konfigürasyon Yönetim Planı’nın oluşturulmasının ve uygulanmasının sağlanması ve güncel tutulması,
 • Ürünün yaşam döngüsü boyunca Tasarım ve Geliştirme Dönemi Konfigürasyon Yönetimi Prosedürüne uygun olarak konfigürasyon kalemlerinin belirlenmesine rehberlik edilmesi,
 • Konfigürasyon kalemleri ve dokümanlarının konfigürasyon yönetimi veri tabanında konfigürasyon yönetimi esaslarına uygunluğunun kontrol edilmesi, izlenmesi ve güncel tutulmasının sağlanması,
 • Yazılım konfigürasyon kalemlerine numaralarının verilmesi, konfigürasyon yönetimi veri tabanında yayınlanması ve muhafazası,
 • Konfigürasyon anaçizgilerinin proje planlamasında belirlenen zamanlarda çekilmesinin sağlanması, konfigürasyon anaçizgilerini oluşturan dokümanların yayınlanmasının ve konfigürasyon kontrolüne alınmasının sağlanması,
 • Mühendislik değişiklik yönetimine liderlik edilmesi, değişikliklerin konfigürasyon yönetimi veri tabanına kayıt edilmesi, izlenmesi ve yerine getirilmesinin sağlanması,
 • Sözleşme ve Konfigürasyon Yönetim Planı gereklerine uygun olarak konfigürasyon denetleme faaliyetlerinde görev alınması,
 • Alt yüklenici konfigürasyon yönetim planlarının incelenmesi, altyüklenici tarafından önerilen mühendislik değişiklik isteklerinin değerlendirilmesinin sağlanması ve altyüklenici konfigürasyon yönetimi çalışmalarının koordinasyonu,
 • Tasarım ve Geliştirme Dönemi Konfigürasyon yönetimi aracının kullanımı ile ilgili destek verilmesi,