Veritabanı ve Uygulama Sunucusu Yönetim Mühendisi


(09/09/2016 - 30/12/2016)

Posizyon: Veritabanı ve Uygulama Sunucusu Yönetim Mühendisi
İş Alanı: AR-GE
Referans No: VTM-16

Gereksinimler

·         T.C. vatandaşı olmak,

·         İyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak ve bu bilgiyi TOEFL, KPDS, vb. sınavlarla belgelendirebilmek,

·         Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren tercihen Mühendislik, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden mezun olmak veya bu bölümlerde (Enformatik Enstitüleri dahil) yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak,

·         Tercihen Oracle EBS Apps DBA pozisyonunda tecrübeli olmak,

·         Tercihen Oracle DBA pozisyonunda tecrübeli olmak,

 

·         Erkek adaylar için tercihen askerliğini tamamlamış olmak veya en az 2 yıl askerlikle ilişiği olmamak.

İş Tanımı

 

YBSM tarafından yönetilen ERP ve diğer iş uygulamalarının iş gereksinimleri doğrultusunda yönetilmesi ve hizmet olarak sağlanması; yedeklenmesi, çoğaltılması (klon) işlemlerinin gerçekleştirilmesi, konfigürasyonların kontrol altında tutulması ve değişiklik yönetimi prensipleri çerçevesinde dokümante edilmesi.

Temel Sorumluluklar

Pozisyonda çalışacak olan kişinin aşağıdaki konularda zaman içerisinde uzmanlaşması beklenmektedir:

 

·         Oracle E-iş uygulamaları kurumsal standartlarda kurulumu, yapılandırılması, yönetimi, kütüklerin izlenerek potansiyel problemlerin ve raporlanan problemlerin çözülmesi

·         Oracle E-iş uygulamaları komponentleri yönetimi, hata çözülmesi ve bütünsel bir bakış açısıyla performans ayarlamasının gerçekleştirilmesi

·         Oracle E-İş uygulamaları veritabanı ve uygulama komponentleri yedeklenmesi ve geri dönülmesi, kurumsal yedekleme ve depolama sistemleriyle entegre bir şekilde çalıştırılması

·         Oracle E-iş uygulamaları klonlanması, yama yönetimi ve hata çözülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi

·         Oracle E-iş uygulamaları uygulama geliştirme araçları ve prosedürlerine hakim olarak, gerektiğinde geliştirmelere destek vermek

·         Canlı, test ve geliştirme sistemlerini değişiklik yönetimi prosedürleri doğrultusunda yöneterek, yeni uygulama ve/veya konfigürasyonların kontrollü bir şekilde canlı sistemlere taşınmasını sağlamak

·         İdare ettiği sistemlerin güvenliğinden sorumlu olarak E-iş altyapısı seviyesinde kullanıcı ve/veya uygulamaların yalnızca yetkili olduğu kadar bilgiye ulaşmasını garanti etmek, veri güvenliği ve tutarlılığını sağlamak

·         Fonksiyonel kullanıcılarla birlikte çalışarak sistemsel hataların tespit edilmesi, çözüm prosedürlerinin geliştirilmesi, Oracle Support yolu ile destek alınması ve çözümlerin dokümante edilmesi

·         Kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda Oracle E-iş uygulamaları içerisinde kullanılabilecek modülleri, teknolojik getirilerini ve gereksinimlerini araştırmak, bu modüllerin uygulanması konusunda ERP ve Sistem Analizi birimi ile birlikte rol almak

Gerekli Beceriler:

 

·         Kendi başına araştırma, bilgi edinebilme ve problem çözebilme yeteneği

·         Bilgi birikimi oluşturabilme ve dokümante edebilme becerisi

·         Sorumlu olduğu teknolojilerle ilgili yazılım sağlayıcının destek prosedürlerini kavrama ve işletebilme yeteneği

 

·         Takım içerisinde uyumlu çalışabilme ve iş paylaşabilme yeteneğine sahip olmak.